Forhåndsbetaling og afbestilling

Alle enkeltstående events i DGI Huset er forudsat af følgende betingelser.

Enkeltstående events omfatter:

Møder og konferencer uanset lokale og antal.

Private selskaber uanset lokale og antal.

Lokalebooking til enkeltstående arrangementer (fx foredrag).


Forespørgsel

Kontakt booking@dgihusetvordingborg.dk med oplysning om dato, tidspunkt, forventet antal personer og ønsket forplejning.

Kom gerne forbi og få en snak om dine ønsker og forventninger.


Antal deltagere og endelig fakturering

Senest fem hverdage inden afholdelsesdagen skal det endelige antal deltagere meddeles til DGI Huset.

Dette antal faktureres der ud fra, medmindre der kommer flere til på dagen.

Bestiller man til 40 personer, men der kommer 35 personer, så faktureres der for 40 personer.

Bestiller man til 40 personer, men der kommer 45 personer, så faktureres der for 45 personer.

Meddel gerne DGI Huset, hvis der kommer flere personer i dagene op til efter man har angivet endeligt antal.


Når mødet er afholdt gøres fakturaen op med antal deltagere, tilkøb og evt. andet forbrugsafregning.

Fakturaen sendes til kunden og skal betales inden for otte hverdage på angivet konto.


Afbestilling - skal ske skriftligt

Man kan kvit og frit afbestille sin booking op til 14 dage før afholdelsesdagen.

Sker afbestilling med færre end 14 dages varsel, opkræver DGI Huset 50% af den foreløbige faktura som kompensation.

Sker afbestilling 24 timer før afholdelsestidspunkt eller ved manglende fremmøde, opkræver DGI Huset 100% af den foreløbige faktura som kompensation.


Flytning - skal ske skriftligt

Enhver type event kan kvit og frit flyttes til en ny dato op til 48 timer før den oprindelige afholdelsesdag.

Anmodes om flytning med færre end 48 timers varsel, opkræver DGI Huset 10% af den foreløbige faktura som kompensation.


Force Majeure

DGI Huset kan ved helt særlige tilfælde aflyse/flytte enhver type event uden det berettiger til erstatning for kunden, hvis der er tale om forhold uden for DGI Husets kontrol.

Dette gælder fx ekstreme vejrforhold, myndigheders påbud/krav og uforudset reparationsarbejde.

Har du spørgsmål vedr. åbningstider, aktiviteter eller booking. Så ring 23 45 16 62 eller send en mail på mail@dgihusetvordingborg.dk