Historien om DGI Huset Vordingborg

Lidt om etableringen af DGI Huset Vordingborg 

Historie

Tilblivelsen af DGI Huset Vordingborg startede i 2012, hvor Vordingborg Kommune købte industrigrunden og den nedlagte plastfabrik Panther Plast på Solbakkevej. Visionen var, at den gamle produktionshal skulle blive hjemsted for faciliteter og aktiviteter inden for kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Det krævede et større oprydnings- og renoveringsarbejde, men i foråret 2014 var bygningen klar til brug og området blev døbt Panteren. 


For at kunne løfte opgaven indgik Vordingborg Kommune et samarbejde med Idrætsorganisationen DGI om driften af Panteren. I denne forbindelse overgik stedet til at være et DGI Hus, der primært havde været et jysk fænomen fx i Aalborg og Herning, hvor DGI Husene har mange aktiviteter hver dag året rundt. DGI Huset Panteren var det første DGI Hus på Sjælland udover DGI Byen i København.


Fra 2016 overtog DGI Huset Panteren driften af svømmehallen ved Iselingeskolen. Drømmen var en ny moderne svømmehal i forbindelse med DGI Huset, så mange aktiviteter og foreninger kunne samles her. Vandhuset stod færdigt og var klar til åbning i efteråret 2018, og i løbet af samme år skiftede huset navn fra DGI Huset Panteren til DGI Huset Vordingborg.

Renovering

Renovering og opførelse af Vandhuset, 2016

Panteren

Gamle bygninger revet ned og området klar til indvielse, 2014

Luftfoto af Panther Plast

Luftfoto af Panther Plast, 2004

Har du spørgsmål vedr. åbningstider, aktiviteter eller booking. Så ring 23 45 16 62 eller send en mail på mail@dgihusetvordingborg.dk