Medlemsregler

Følgende betingelser gælder i DGI Huset Vordingborg uanset om man har klippekort, månedsabonnement eller årskort.

1. MEDLEMSKABET

 • Hvert medlem får et medlemsnummer samt anvisning til oprettelse af adgangskode.
 • Bip dig ind med dit medlemsarmbånd HVER GANG du møder i DGI Huset Vordingborg og skal benytte en aktivitet.
 • Forældre skal oprette og betale medlemskabet for børn og unge under 18 år.
 • For at gå i Vandhuset alene skal man være fyldt 9 år. Børn op til 9 år skal være i følge en voksen på 18 år eller over, som også er med i vandet.
 • Man skal være fyldt 12 år for at benytte fitnesslokalet.
 • Husk at rette dine stamoplysninger online eller ved henvendelse i receptionen, når der er ændring af navn, efternavn, adresse, telefonnummer eller e-mail.

1.1  Armbånd

 • Der skal købes et medlemsarmbånd til 50 kr. i engangsbeløb, hvis du ønsker et medlemskab og vil benytte Vandhuset, fitnessfaciliteter eller DGI's holdtræninger.
 • Armbåndet kan låse skabe i hele huset – der kan kun låses et skab ad gangen.
 • OBS! Mister du dit armbånd skal det slettes med det samme – kontakt receptionen. Herefter skal der købes et nyt armbånd til kr. 50,00.
 • Online har man mulighed for, at sætte penge ind på armbåndet til, at kunne købe varer i receptionen og caféen på det.
 • Armbåndet bliver ikke refunderet ved opsigelse af medlemskab.

1.2  Betaling

 • Klippekort og årskort betales som et engangsbeløb og kan ikke fortrydes.
 • Månedsabonnement betales løbende via dit betalingskort, som du knytter til din personlige bruger i bookingsystemet.
 • Hvis et medlem ikke betaler medlemskabet rettidigt, bliver man udelukket indtil betaling er modtaget.

1.3  Ændring af månedsabonnement

 • Ændring/skift til et andet af vores abonnementer skal ske inden den 15. i måneden ved skriftlig henvendelse til mail@dgihusetvordingborg.dk. 
 • Herefter vil det nye abonnement være gældende fra den 1. i den kommende måned.

1.4  Opsigelse

 • Månedsabonnementet fortsætter automatisk, hvis du ikke selv opsiger aftalen.
 • Opsigelse skal ske skriftligt til mail@dgihusetvordingborg.dk eller online via bookingsystemet.
 • OPSIGELSESVARSEL: Løbende måned + en måned og senest den 15. i måneden. Fx udmelding den 12. maj, så medlemskabet lukker den 30. juni.

1.5  Bero

 • Dette er kun en mulighed for medlemmer med årskort. Man kan sætte det i bero i op til otte uger og skal ske ved skriftlig henvendelse til mail@dgihusetvordingborg.dk eller man gør det selv online på sin profil. Det antal dage man sætter i bero vil blive lagt til i abonnementets afslutning.

1.6  Klippekort

 • 10-turskort er gældende i to år fra købsdato.
 • Man kan tage flere personer i samme kategori med ind på sit klippekort og man må gerne låne sit armbånd ud – dog kun hvis der er klippekort på.
 • Gælder ikke ved måneds- og årskort – disse er personlige.

2. ONLINE BOOKING

 • Ved oprettelse som medlem får du udleveret et medlemsnummer samt anvisning til oprettelse af adgangskode. Denne skal bruges for at kunne logge ind. Har du glemt koden, vil den kunne ændres ved at kontakte administrationen eller receptionen.

2.1  Ankomstregistrering

 • Husk at ankomstregistrere dig med dit armbånd, hvis du skal deltage på et hold. Det gøres på touchskærmen ved trappen til første sal ved hovedindgangen.
 • Ved deltagelse på et VandHold skal man kun ankomstregistrere sig ved indgangen til Vandhusets omklædning.
 • Ankomstregistrering kan tidligst ske tre timer før holdstart.
 • Skal du på to hold i træk ankomstregistrerer systemet dig automatisk på hold nr. to – såfremt begge hold starter indenfor et interval på tre timer fra ankomstregistreringen.
 • Hvis systemet er nede er det VIGTIGT, at man melder sin ankomst i receptionen.

2.2  HUSK AFBOOKING !!!

 • Husk at afbooke dig senest to timer før holdstart, hvis du bliver forhindret i at deltage. 
 • Ved udeblivelse fra holdet overgår din plads til en anden og dit klip vil blive trukket alligevel.

2.3  Venteliste

 • Du kan melde dig på venteliste til de forskellige hold, hvis de er fuldt bookede. 
 • Når du tilmelder dig venteliste, kan du vælge at få en sms, hvis der bliver en plads ledig. 
 • Husk at vælge hvornår du vil slettes fra ventelisten f.eks. 60 min, 120 min, 180 min. eller 480 min. inden holdstart.

2.4  Aflysning og ændringer

 • Holdtræningen gennemføres ved minimum fem deltagere.
 • Træningen vil blive aflyst, hvis der er færre end fem tilmeldte to timer før holdstart, som bliver meldt ud på sms og/eller mail til de tilmeldte.
 • Der kan være perioder ved fx ferier og helligdage, hvor samtlige aktiviteter ikke tilbydes.
 • DGI Huset Vordingborg forbeholder sig ret til ændringer i tider, lokaler, udstyr og evt. aflysning ved fx andre arrangementer i huset eller stævner.

3. VÆRDIGENSTANDE

 • DGI Huset Vordingborg har ikke ansvar for tyveri, skader eller tab af medlemmernes værdigenstande. Benyt gerne skabene, som kan låses med chip-armbånd.
 • Glemte sager opbevares maksimalt i en måned, hvorefter det gives til godtgørende formål.

4. HELBREDSTILSTAND

 • Du er selv ansvarlig for dit helbred er til, at deltage i vores aktiviteter uden risiko. Ved tvivl råder vi dig til, at opsøge læge for et helbredstjek inden træning påbegyndes.
 • Al benyttelse af faciliteter i DGI Huset Vordingborg sker på eget ansvar.
 • DGI Huset Vordingborg er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.

5. GENERELLE ORDENSREGLER

 • DGI Huset Vordingborg forbeholder sig ret til i grove tilfælde af brud på reglerne, fx udlån af sit medlemsarmbånd til en anden eller følger DGI Huset/personalets anvisninger, sker udelukkelsen af medlemmet uden nogen tilbagebetaling af evt. forudbetalinger.

6. ANTIDOPING DANMARK

 • DGI Huset Vordingborg er medlem af Antidoping Danmark (ADD). Som medlem i DGI Huset Vordingborg kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra ADD.
 • Dette kan indebærer, at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader huset.
 • Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst to år fra DGI Huset Vordingborg samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.

Har du spørgsmål vedr. åbningstider, aktiviteter eller booking. Så ring 23 45 16 62 eller send en mail på mail@dgihusetvordingborg.dk