Spring- og bevægelsescenter

Nu begynder arbejdet på et nyt mekka for gymnastik og bevægelse!

Fra direktøren her i DGI Huset, Hans Snestrup,  lyder det: ”Det kommende springcenter vil uden tvivl blive til stor gavn for alle bredde- og elitegymnaster i hele vores region, som nu kan se frem til faciliteter, som ikke findes på så højt niveau på hele Sydsjælland samt Lolland-Falster”.

Planerne for Spring- og Bevægelsescentret startede for en del år siden og mange lokale ildsjæle, Vordingborg Kommune og ikke mindst driftige foreningsfolk, har kæmpet en stor kamp for at få etableringen til at blive en realitet. Bestyrelsesformand her fra DGI Huset, Nels Petersen, fortsætter, ”alle disse mennesker skyldes en stor tak for deres ukuelighed og arbejde, for at sikre brugerne optimale rammer, når det gælder spring- og bevægelsesaktiviteter i Vordingborg Kommune”.

Tryk på pilene for at se udviklingen i byggeriet

Springcentret skal tiltrække flere bredde-gymnaster til regionens mange gymnastikforeninger.
Samtidig vil etableringen tiltrække elitegymnaster og dygtige instruktører fra andre kommuner og regioner og dermed gøre DGI Huset Vordingborg - og det ny springcenter - til samlingspunkt for elitesatsning indenfor gymnastiksporten.

”Det kommende springcenter vil desuden danne ny platform for kommunens mange institutioner, som får tilføjet et sted, hvor sundhed, trivsel og fællesskab kommer i forreste række, i kombination med spring- og bevægelsesaktiviteter.
De nye faciliteter medfører i høj grad til DGI Husets vision og ambitioner, om at være samlingspunktet for kultur, idræt, uddannelse og erhverv i Vordingborg Kommune”
, slutter næstformanden i vores bestyrelse, Michael Seiding Larsen.

Byggeriet med etableringen af Spring- og Bevægelsescenteret opstartes i uge 18 og er planlagt til at stå klar til ibrugtagning primo 2024.

Læs længere artikel fra avisen Sjællandske ved at klikke her

Har du spørgsmål vedr. åbningstider, aktiviteter eller booking. Så ring 23 45 16 62 eller send en mail på mail@dgihusetvordingborg.dk