Pylon storskærm

Vores elektroniske storskærm, også kaldet en pylon, står ved et af Vordingborgs travleste vejkryds og gør det derfor til et attraktivt sted for reklamer.

Det sikrer stor synlighed, er et godt alternativ til den traditionelle avisannonce og kan bruges som supplement til virksomheders markedsføring.

VIGTIGT!
Hvis du vil vise din virksomhed frem for hundredevis af trafikanter hver dag, skal du udarbejde dit opslag og sende det til os. DGI Huset gennemgår det en gang for korrektur og eventuelle rettelser. Når opslaget er sat på skærmen modtager man et faktisk billede af det endelige udtryk, som trafikanterne oplever det.


FOLKEOPSLYSTE FORENINGER GODKENDT AF VORDINGBORG KOMMUNE BETALER HALV PRIS.

PRAKTISK
Skærmen kører fra kl. 05 til 23 alle ugens syv dage.
Hver visning varer 6 sek.

6 sek. visning hvert andet minut = 540 visninger om dagen.
6 sek. visning hvert minut = 1.080 visninger om dagen.

Skærmens opløsning er 192x288 pixels og dens fysiske mål er 2x3 meter.
Filen skal sendes i formatet jpeg.


Betaling skal ske senest to dage efter første visning.

Kontakt booking@dgihusetvordingborg.dk 

ved forespørgsler på at blive vist

PRISER

VARIGHED

7 dage

6 sek. hvert andet minut

6 sek. hvert minut

14 dage

6 sek. hvert andet minut

6 sek. hvert minut

30 dage

6 sek. hvert andet minut

6 sek. hvert minut

90 dage

6 sek. hvert andet minut

6 sek. hvert minut

180 dage

6 sek. hvert andet minut

6 sek. hvert minut

PRIS INKL. MOMS

600,-

1.100,-

1.100,-

2.100,-

2.200,-

4.200,-

6.200,-

11.900,-

11.900,-

21.900,-

Opslag med følgende accepteres

- Almindelig reklame for virksomheder og foreninger - også uden for Vordingborg Kommune

- Reklame i forbindelse med events i DGI Huset - også politiske events

- Faglige organisationer

Opslag med følgende accepteres ikke

- Levende billeder

- Rygning og alkohol

- Religiøse budskaber

- Personlige hilsner

- Politiske partiers valgkampe

Eksempler på inspiration og gode opslag

Opslagene på pylonen skifter hvert 6. sekund, så de skal være nemme og hurtige at læse samtidig med man fanger budskabet. 

Der skiftes så hurtigt mellem opslagene, da skærmen står i et vejkryds, hvor man enten holder stille i op til 30 sekunder eller kører forbi. 

Derfor har vi besluttet, at vi vil have så mange opslag som muligt frem for færre af længere varighed.

Gode råd
- Brug mørk skrift på lys baggrund ELLER lys skrift på mørk baggrund.
- Benyt så STOR skrift som muligt.
- Hvad der svarer til under skriftstørrelse 100 i Word i A4-tilstand vil være svært at tyde.
- Vis KUN centrale informationer – dem der bliver interesseret i opslaget skal nok forhåbentligt selv undersøge nærmere, evt. på jeres hjemmeside.

Gode opslag 

Teksten er stor og budskabet er tydeligt.

Ikke så gode opslag 

Teksten er for lille og budskabet bliver derfor utydeligt.

Har du spørgsmål vedr. åbningstider, aktiviteter eller booking. Så ring 23 45 16 62 eller send en mail på mail@dgihusetvordingborg.dk